logo minimo leganavalesulcis
foto sferica 360°x180° - Sardegna→Sant'Anna Arresi | Piazza, chiese e nuraghe Arresi, 28.11.2013

Sant'Anna Arresi, chiese di S.Anna e Nuraghe Arresi, 18.11.2013
360 mercator