logo minimo leganavalesulcis
foto sferica 360°x180° - Sardegna→Sant'Anna Arresi→Porto Pino | Spiaggia dopo una mareggiata autunnale, 04.12.2013

Porto Pino dopo una mareggiata autunnale, 04.12.2013
360 mercator